Naar gelang je gekozen activiteit varieert dit van één blok van 4 uur of meerdere, tot 2 of 3 dagen (8u per dag) of zelfs meer.
Gedurende het festival zijn de shifts minimum 4 uur.
Voor de opbouw en afbraak wordt een engagement voor een volledige dag gevraagd. De details van de uurregeling worden toegestuurd enkele dagen voor het festival. We vragen ook dat je een half uur voor aanvang aanwezig bent.